Badania B2B - badania rynku i wiedza dla rynków business-to-business

W jakich wyzwaniach biznesowych pomagamy?

Różne branże B2B mają często te same, ale nieraz też różne potrzeby. Nasza siła tkwi w tym, że zaczynając w branży B2B 20 lat temu mamy ogląd i rozumienie wielu z nich. Dzięki temu potrafimy zrozumieć Twoje wyzwanie biznesowe i zaprojektować odpowiednie rozwiązanie badawcze, dostarczające użytecznych danych do podjęcia decyzji. Przykłady kwestii biznesowych, dla których realizowaliśmy projekty:

SATYSFAKCJA I LOJALNOŚĆ PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Oczekiwania partnerów biznesowych
Priorytety działań optymalizacyjnych
Obszary siły i słabości firmy
Konstrukcja programu lojalnościowego
Ocena skuteczności wcześniejszych działań i programów
Jak skłonić klientów konkurencji do przejścia do nas

NPD – KONSTRUKCJA NOWEGO PRODUKTU I TESTY KONCEPCJI

Wprowadzenie nowego produktu na rynek
Optymalizacja parametrów produktu
Obecne oczekiwania wobec produktu na rynku
Potencjał rynkowy nowego produktu
Poprawa ROI
Skuteczna komunikacja nowego produktu

OPTYMALIZACJA PRACY DYSTRYBUTORÓW

Ocena sił sprzedażowych z punktu widzenia Klientów
Silne i słabe strony działań dystrybucyjnych i sprzedażowych
Optymalizacja zakresu i częstotliwości kontaktu z Klientem
Weryfikacja wsparcia oczekiwanego przez dystrybutorów
Ocena działań firmy na tle konkurencji

POTENCJAŁ RYNKU, PRODUKTU, OFERTA KONKURENCJI

Oferta, konkurencja, oczekiwania, geografia Klientów
Szacunek sprzedaży przy różnych scenariuszach rynkowych
Potencjał nowego rynku, ograniczenia i bariery
Kluczowe czynniki sukces
Obecna oferta konkurencji
Ścieżka decyzji zakupowej

OPTYMALIZACJA PORTFOLIO PRODUKTÓW / USŁUG

Konstrukcja pakietu produktowego
Scenariusze przyszłej sprzedaży przy różnej konstrukcji portfolio produktowego
Unikanie kanibalizacji
Dywersyfikacja porfolio produktów dla różnych segmentów Klientów

KONSTRUKCJA UMÓW / KONTRAKTÓW B2B

Optymalizacja umowy / kontraktu z partnerem biznesowym
Waga poszczególnych elementów umowy
Opcje umowy możliwe do zaoferowania, aby były atrakcyjne dla Klientów i opłacalne dla firmy
Oczekiwania partnerów biznesowych firmy

SIŁA I WIZERUNEK FIRMY I MARKI, CSR

Siła i wiarygodność marki
Przełożenie wizerunku na lojalność partnerów biznesowych
Elementy przewagi / słabości względem konkurencji
Komunikacja przewagi konkurencyjnej
Odpowiedzialność społeczna firmy (CSR)

SEGMENTACJA KLIENTÓW B2B

Identyfikacja różnych segmentów Klientów
Czym różnią się segmenty
Identyfikacja priorytetowego segmentu / segmentów
Optymalizacja sposobu dotarcia do poszczególnych segmentów
Oferta produktowa i polityka cenowa dla danego segmentu

SATYSFAKCJA, OPINIE I SUGESTIE PRACOWNIKÓW

Satysfakcja pracowników firmy
Oczekiwania pracowników
Priorytety działań optymalizacyjnych
Siły i słabości z punktu widzenia pracowników
Weryfikacja wcześniejszych działań, akcji, programów
Sugestie pracowników odnośnie optymalizacji działań

KOMUNIKACJA I OBSŁUGA KLIENTA, REKLAMACJE

Optymalizacja metod kontaktu z firmą
Postrzeganie i optymalizacja procesu i procedury reklamacji
Silne i słabe strony Działu Obsługi Klienta
Optymalizacja materiałów i platformy komunikacji z Klientem

TESTY CENY I POLITYKA CENOWA

Waga poszczególnych elementów oferty definiujących cenę
Optymalna cena produktów
Ustalenie zmian ceny wobec działań konkurencji
Predykcja sprzedaży przy różnych poziomach cen
Elastyczność cenowa na poszczególne produkty

OPINIE KONSUMENTÓW

Opinie, preferencje, oczekiwania konsumentów – użytkowników końcowych produktu / oferty

(BADANIA KONSUMENCKIE)

Dlaczego oferujemy rozwiązania właśnie dla Twojej branży?

Badania B2B różnią się od typowych badań konsumenckich. Nasi badacze realizują projekty dla rynków B2B i przemysłu od 20 lat i dlatego rozumiemy specyfikę tego typu biznesu i tego typu badań. Dzięki temu rozumiemy specyficzne potrzeby informacyjne firm, których Klientami są inne firmy, a nie (tylko) końcowi odbiorcy. Dzięki temu potrafimy zaprojektować odpowiednie badanie i dostarczyć odpowiednich, użytecznych informacji dla Państwa branży, bazując bezpośrednio lub pośrednio na naszych doświadczeniach.

MOTORYZACJA I TRANSPORT

FINANSE I BANKOWOŚĆ

EDUKACJA

TECHNOLOGIE I PRZEMYSŁ

BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA

SEKTOR PUBLICZNY / NGO

HANDEL I DYSTRYBUCJA, HORECA

INTERNET, TELEKOMUNIKACJA

MEDIA, REKLAMA, PR

ŻYWNOŚĆ I NAPOJE

MEDYCYNA I ZDROWIE

TWOJA BRANŻA…

Wieloletnie doświadczenie w badaniach business-to-business

Kontakt z nami

Email: kontakt@puzzleresearch.pl; roman.baszun@puzzleresearch.pl
Telefon: +48 697992305

Puzzle Research to marka
PRFP Consulting Sp. z o.o.
ul. Okopowa 56/1; 01-042 Warszawa
Back-office: ul. Okopowa 47; 01-059 Warszawa
NIP: 529-17-72-105; REGON: 141964190,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000335244
puzzle_research_logo1.png
prfp_consulting.png
©2021 PRFP Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search