Nasze projekty

Przykłady wybranych, zrealizowanych przez nas projektów.

Co piąta osoba pijąca alkohol zmieniła w okresie ostatnich 2 lat to, co pije. Piwo i whisky na czele alkoholi pasujących na różne okazje.

[Wiosna 2019] Badanie zwyczajów spożycia alkoholi oraz wyboru rodzaju alkoholu w zależności od danej okazji. Badanie internetowe. 954 wywiady na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. 

Ilu osobom opowie niezadowolony Klient?

[Jesień 2018] Negatywne doświadczenie z produktem lub usługą - ilu Klientów dzieli się taką opinią, po co i w jaki sposób. Ponad 1000 wywiadów internetowych w Polsce oraz w Czechach i na Węgrzech.

Co zrobić, żebyśmy kupowali auta elektryczne?

[Wiosna 2018] Określenie gotowości do zakupu samochodu elektrycznego oraz zdefiniowanie akceptowalnej ceny jego zakupu. 2400 wywiadów internetowych w Polsce oraz 5 innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak zdobimy jajka na Wielkanoc?

[Wiosna 2018] Badanie zwyczajów wielkanocnych - sposoby zdobienia jajek na Wielkanoc przez mieszkańców miast. 1 200 wywiadów osobistych. 

Potencjał aplikacji

[Zima 2018] Ocena potencjału aplikacji telefonicznej wśród konsumentów. 600 wywiadów internetowych.

Zwyczaje zakupowe

[Jesień 2017] Badanie zwyczajów zakupowych dóbr FMCG dla międzynarodowej sieci sklepów. 2 700 wywiadów osobistych w sklepach.

Brand tracking

[Jesień 2017] Międzynarodowe badanie siły marki i efektywności kampanii reklamowej dla producenta dóbr z branży motoryzacyjnej. 2000 ankiet internetowych w 5 krajach europejskich.

Shopper study

[Jesień 2017] Wywiady z Klientami międzynarodowej sieci handlowej w największych miastach w Polsce. 10 000 wywiadów exit poll.

Test smaku

[Jesień 2017] Porównawczy test smaku dla producenta produktów spożywczych. In home test - 300 wywiadów osobistych i dzienniczków.

Potencjał zakupowy

[Jesień 2017] Badanie potencjału zakupowego i udziałów w rynku dla producenta produktów spożywczych. 300 wywiadów osobistych i dzienniczków.

Jakość obsługi i satysfakcja Klienta

[Jesień 2017] Badanie „trackingowe” satysfakcji Klientów jednej z międzynarodowych sieci handlowych. Bieżąca informacja o silnych i słabych stronach oferty i obsługi. 4 500 wywiadów telefonicznych [CATI] w skali miesiąca

Wizerunek i pozycja konkurencyjna

[Lato 2017] Badanie B2B wizerunku i pozycji konkurencyjnej sieci handlowej. Wywiady telefoniczne B2B u 240 partnerów handlowych.

Efektywność i optymalizacja materiałów reklamowych

[Lato 2017] Badanie B2B użytkowania i postrzegania folderu reklamowego wśród partnerów handlowych. Badanie jakościowe (4FGI) oraz 340 wywiadów telefonicznych.

Proces reklamacyjny

[Lato 2017] Badanie jakości usług reklamacyjnych. 2 700 wywiadów telefonicznych.

NPS - satysfakcja i lojalność

[Lato 2017] Ocena satysfakcji i lojalności partnerów handlowych. 3 500 wywiadów telefonicznych B2B.

Audyt oferty konkurencji

[Wiosna 2017] Pozyskanie i analiza oferty konkurentów dla międzynarodowej sieci handlowej. Desk research & mystery shopping.

Wizerunek i pozycja konkurencyjna

[Wiosna 2017] Badanie wizerunku międzynarodowej sieci hipermarketów wśród Klientów swoich i konkurencji. 3 400 wywiadów osobistych w całej Polsce.

Etnografia

[Zima 2017] Organizacja wizyt i rozmów w domach, w wybranych miastach w Polsce. 80 wizyt etnograficznych w domach Klientów.

Potencjał zakupowy lokalizacji

[Jesień 2016] Badanie gotowości zakupów w centrum handlowym. 600 wywiadów osobistych.

Satysfakcja Klienta

[Jesień 2016] Badanie satysfakcji Klientów. 120 wywiadów telefonicznych.

Satysfakcja partnerów handlowych

[Jesień 2016] Badanie jakości współpracy z partnerami handlowymi producenta napojów. 700 wywiadów osobistych B2B w całej Polsce.

Profil klientów konkurencji

[Lato 2016] Badnie profilu i zwyczajów zakupowych klientów konkurencji sieci handlowej. 350 wywiadów osobistych.

Segmentacja

[Lato 2016] Dwuetapowe badanie segmentacyjne B2B na reprezentatywnej próbie firm z branży. Badanie jakościowe (6FGI) oraz 1000 wywiadów osobistych B2B. 

Źródła zakupu kategorii

[Wiosna 2016] Identyfikacja źródeł i pomiar dynamiki zakupów kilku kategorii napojów. Badanie omnibusowe na próbie 975 dorosłych Polaków.

Efektywność promocji

[Wiosna 2016] Poziom kojarzenia i ocena akcji promocyjnej międzynarodowej sieci handlowej. 300 wywiadów exit poll.

Wyzwania kategorii produktowej

[Wiosna 2016] Stworzenie filmu, przedstawiającego wyzwania związane z użytkowaniem kategorii. Film na bazie wywiadów etnograficznych.

Kreacja materiałów promocyjnych

[Zima 2016] Badanie jakościowe folderu reklamowego z wykorzystaniem techniki Eye Tracking.

NPD - test nowego produktu

[Zima 2016] Test rozwoju i potencjału nowego produktu dla producenta dóbr FMCG. 160 wywiadów osobistych i dzienniczków.

Konsumpcja mediów

[Jesień 2015] Analiza korzystania z mediów w różnych regionach Polski dla sieci hipermarketów. 400 wywiadów osobistych i dzienniczków.

Należymy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Esomar World Research

ptbrio-white.png
esomar.png
©2020 PRFP Consulting Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Search